Д О К У М Е Н Т И

 

ЕДИНАДЕСЕТИ ФЕСТИВАЛ НА ФОЛКЛОРНИТЕ ТАНЦОВИ КЛУБОВЕ И ГРУПИ „ФОЛКЛОРНА БРОЕНИЦА” 2023
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ОБЩИ УСЛОВИЯ
      1. Във фестивала могат да участват всички фолклорни клубове и групи за фолклорно танцово изкуство без ограничение на възрастта.
     2. Основна цел на фестивала е клубовете да имат възможност за изява на сцена, както и да се запознаят с постиженията на другите групи .
     3. Във фестивала групите представят до 3 образци от танцовия фолклор в рамките на не повече от 10 мин. (десет минути), като задължително едното хоро трябва да бъде от северняшка фолклорна област. Музикалният съпровод може да бъде на CD, на живо или флаш памет.
      4. Фестивала се провежда на 17 юни 2023г. от 18:00 ч.в гр. Горна Оряховица – НЧ “Братя Грънчарови - 2002” - Летен театър, ул. “Васил Алприлов” 28А.
      5. Такса за участие 8 лв. на изпълнител.
      6. Регистрацията на групите е с краен час 16:00 ч. на 17 юни 2023г.
      7. Транспортни, дневни и други разходи са за сметка на групите.
      8. Организаторите поемат спешна медицинска помощ и охрана.
      9. Организаторите осигуряват зала за преобличане, озвучаване, вода, сцена с размери 25м. и дълбочина 20м., диплом, сувенир и др.
     10. След края на фестивалната вечер е организирана среща на съставите в ресторант с вечеря на стойност
 30 лв. и нощувка – 30 лв. – със закуска.
     11. Вечерята и нощувката са по желание.
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
     1. Заявка за участие се приемат до 15 май 2023г. включително. Групите, които желаят фактура трябва да посочат данни за фактура в заявката Можете да изтеглите заявката – http://knh.sidervoivoda.com
     2. Със заявката за участие се внасят 100% от таксата за участие и сумата за вечеря и нощувка по банков път. В банковото бордеро посочете името на групата и населеното място и брой вечери и нощувки.

ОРГАНИЗАТОР :
НЧ “БРАТЯ ГРЪНЧАРОВИ - 2002” КЛУБ “ФОЛКЛОРНА БРОЕНИЦА”
Аррес: 5100, Горна Оряховица, ул. “Васил Априлов” 28А, пк.210

тел: 0878 978 534 – Иван Иванов
          0878 978 544 – Румяна Русева
       

email: knh@sidervoivoda.com Иван Иванов, Румяна Русева
БАНКА ДСК
IBAN: BG89STSA93000016702567 BIC: STSABGSF Народно читалище “Братя Грънчарови - 2002”