И С Т О Р И Я

 

 

 

 

2023

 1. КНХ „Фолклорна броеница”гр.Г.Оряховица

Худ. ръководител Румяна Русева и Стелиан Кънчев

 1. ФТФ „ Илинден” гр. Плачковци

Худ. ръководител Румяна Русева

 1. ТК „ Лудо младо” гр. Лясковец

Худ. ръководител Павлина Кълчишкова

 1. ТК „Ороигралец” с Ганчовец

 Худ. ръководител Димитър Богданов

 1. ТК „ Луди млади” гр. София

Худ. ръководител Илона Христова и Антонио Иванов

 1. КНТ „ Балканджии” гр. Габрово

Худ. ръководител  Христо Колев

 1. КНХ „ Фолклорна плетеница” гр. Попово

Худ. ръководител  Станимир Иванов

 1. ТК „ Дряновци” гр. Дряново

Худ. ръководител Маруся Млъзева

 1. ТК „ Търновград” гр. Велико Търново

Худ. ръководител Яна Пенчева

10.  ТК „ Мегалита” с. Бузовград

Худ. ръководител Злати Златев

11.  ТК „ Цветница” с. Мерданя

Худ. ръководител Йордан Шубраков

12. КНХ „ Жарава” с. Първомайци

Худ. рък. Михаил Станков

 

2019


ТС „Ороигралец“  - с. Ганчовец,при НЧ „Денчо Славов-1900“, худ. рък. Димитър Борисов Богданов
 1. Клуб за народни хора „Фолклорна броеница”- гр. Г. Оряховица, при НЧ „ Братя Грънчарови-2002” с худ. рък. Иван Иванов, Румяна Русева
 1. ФТФ „ Илинден” – гр. Плачковци при НЧ „ Пробуда- 1924” гр. Плачковци с худ. рък. Румяна Русева
 1. КНХ „ Фолклорна плетеница” – гр. Попово,при ПТА „ Северняче”с худ. рък. Станимир Иванов
 1. КНХ „ Жарава „ – с. Първомайци, при НЧ „ Иван Вазов” с худ. рък. Стелиан Кънчев
 1. КНХ „ Царевец” – гр. Велико Търново , с худ. рък. Теодора Костова
 1. ФТК „ Родолюбец” – гр. Русе, худ. рък. Венелин Руменов
 1. ТК „ Роза” – с. Горно Черковище, при НЧ „ Отец Паисий – 1905”, с худ. рък. Злати Златев
 1. ТК „ Хорце” – гр. Стара Загора, с худ. рък. Соня Драгова
 1. Клуб по български народни танци „ Чанове” – гр. Русе, худ. ръководители – Анета Иванова, Ренета Стефанова, Нели Гарвалова, Десислава Копанкова , Бояна Иванова, Милена Михова
 1. ТК „ Хоро” – гр. Ямбол, при НЧ „ Съгласие 1862” , худ. рък. Румен Тодоров и Мая Тодорова
 1.  ТК „Мегалита” – с. Бузовград, при НЧ „ Л. Каравелов – 1921” , с худ. рък. Злати Златев
 
 1. КНХ „ Първомайска китка”- с. Първомайци, при клуб на Пенсионера, с худ. рък. Стелиан Кънчев
 1. ФТК „ Дряновци” – гр. Дряново, при НЧ „ Дряновска пробуда-2008”, с худ. рък. Маруся Млъзева

 

2018г. 

 1. ТС „Ороигралец“  - с. Ганчовец, при НЧ „Денчо Славов-1900“, худ. рък. Димитър Борисов Богданов
 1. Състав за изворен фолклор „Зеляница” – гр. Бойчиновци, при НЧ „Възраждане 1932”,худ. рък. Боян Каменов Георгиев
 1. Клуб за народни хора „Фолклорна броеница”- гр. Г. Оряховица, при НЧ „ Братя Грънчарови-2002” с худ. рък.
       Иван Иванов, Румяна Русева , Николай Корчев
 1.  ТФ „Балканджийче” – гр. Елена при НЧ „Напредък - Елена - 1863”, с худ. рък. Йорданка Грънчарова
 1. КАНХ „СамоДиви“ – гр. Елена при НЧ „Напредък – Елена - 1863“, с худ. рък. Траяна Владимирова Стоянова
 1. ФТФ „ Илинден” – гр. Плачковци при НЧ „ Пробуда- 1924” гр. Плачковцис худ. рък. Румяна Русева
 1. ФТС „ Йосиф Йовчев”- гр. Полски Тръмбеш, с худ. рък. Красимир Николов Илиев
 1. КНХ „ Фолклорна плетеница” – гр. Попово,при ПТА „ Северняче”с худ. рък. Станимир Иванов
 1. КНХ „ Жарава „ – с. Първомайци, при НЧ „ Иван Вазов” с худ. рък. Стелиан Кънчев
 1. Танцова Школа  „Играти  Въжисати” – гр. София, при НЧ „Виделина-1919 кв. Бояна” с худ. рък. Ивайло Иванов Димитров
 1. КНХ„Хопни-тропни” – гр. София, при  НЧ „Просвета-1928“ кв. Обеля гр. София с худ. рък.  Боряна Тодорова
 1. ФТК „Плетеница” – гр. Велико Търново, с худ. рък. Николай Корчев

 

2017г.

 1. КНХ „Фолклорна броеница” – Горна Оряховица
 1. ТК „Аглея” – Шемшево
 1. ТК „ Мегалита” – Бузовград и   Горно Сахране
 1. ТК „ Дряновци” – Дряново 
 1. ТК „ ТК „ Извор” – Павликени 
 1. ТК „ Илинден” –Плачковци
 1. Клуб за народни танци „ Камчийки” – Дългопол
 1. ТК „ Играти  въжисати” – София 
 1. КНХ „ Жарава” – Първомайци
 1. ТС „ Ороигралец” – Ганчовец
 1. ТФ „ Балканджийче” – Елена 
 1. ТС „ Йосиф Йовчев” – Полски Тръмбеш
 1. КНТ „ Теменуга „ Хоп-троп” – Казанлък
 1. КНХ „Фолклорна броеница”2 – Горна Оряховица
 1. Танцова школа „Сън денс” – София
 1. Танцов клуб „ Всички стъпки” – Ямбол

 


                УЧАСТНИЦИ: